เก๊กฮวยกลัวมั๊ย?

เราเคยไปปัตตานี (อ.สายบุรี) ปี2546 ตอนนี่ คิดถึงแต่ หาดแฆแฆ กับ ยะหริ่ง (ยะไข่)บูติค กลัวตายไว จึงฝากใจ ว่าเคยไปปัตตานี เก๊กฮวยละ กลัวมั้ยจ้า...
คำตอบ