คำถามกวนตีน

นครินทร์
ปลาอะไรควายงง
คำตอบ
not yet answered

ปาหัว...ไง55555555567898 คุคุคุ (ป.ล.)ไม่เบบอก555