บันทึก โครงการ LHC ตอนที่ 1

สวัสดีครับ ผมบันทึกเรื่องโครงการ Large Hadron Collider (ที่เป็นโลโกของ Google ตอนนี้) ไว้ที่นี่ครับ http://gotoknow.org/blog/science/207770
คำตอบ