ลูกร้องไห้กลั้นลมหายใจ

ภคินี 089-9313093
ลูกฉัน อายุ 2ปี 7 เดือน เวลาร้องไห้กลั้นลมหายใจจนตัวเขียวปากเขียวตัวอ่อนลงไปเลยมีวิธีแก้ไหมคะ
คำตอบ