ฟิสิกส์

สร้างสรรค์
ทำไมครูถึงเลือกสอนที่ ส.ศ ค๊ะ
คำตอบ