ย้ายเสียได้ก็ดี

ครูน้อยโรงเรียนเล็ก
อ่านคำสั่งย้ายผอ.เขต ขอแสดงความยินดีกับนายด้วยที่ได้รับคำสั่งย้ายครั้งนี้ คนอะไรน่าจะย้ายไปได้ตั้งนานแล้ว การศึกษาเขต2เราจะได้เจริญเสียที น่าจะย้ายไปอยู่3จังหวัดทางภาคใต้โน่น
คำตอบ
not yet answered

ขอโทษนะครับ ทำไมพวกคุณถึงชอบทำตัวแบ่งแยกกันนัก เช่นข้าราชการคนนั้นไม่ดี จับมันย้ายไปภาคใต้ ตำรวจคนนั้นรับใต้โต๊ะ ย้ายไปภาคใต้ เป็นต้น แต่เวลาเกิดประเด็นที่ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ พวกคุณก็อ้างอีก เราชาติเดียวกันต้องรู้รักสามัคคีกัน