ตอบเรื่องไข่

ไข่ดาวอ่ะ เพราะอะไรที่ได้มายาก ย่อมหอมหวานเสมออ่ะ
คำตอบ