หนังสือ

สุกานดา แสงเหมือนคง
ทำอย่างไรให้รักการอ่าน
คำตอบ
not yet answered

ตอบ สุกานดา แสงเหมือนคง ทำอย่างไรให้รักการอ่าน

1. อ่านในสิ่งที่ชอบ

2. อ่านในสิ่งที่มีความสำคัญ

3. อ่านในสิ่งที่มีความหมาย

4. อ่านแล้วต้องลงทุน (ซื่อมาอ่านใหม่)