จากที่ประชุม ทปอ

ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี
ไม่เห็นด้วยกับมติที่ออกมาจาก ทปอ อคติ ไม่เห็นใจคนไทยอีกส่วนหนึ่ง(ส่วนใหญ่) ของประเทศ ไม่เป็นกลาง ส่งข้อมูลนี้มาเพื่อให้ทราบว่ามีคนมหาวิทยาลัยอีกหลายๆคนที่คิดเช่นนี้ค่ะ
คำตอบ