Audition d Day

ณัฐกานต์ อุณหเชษฐ
อยากทราบ ว่า ร้านเกม กิจรุ่งเรือง เชียงใหม่ อยู่แถวไหน ขอส่ง แบบ ฟอร์ม แผนที่ได้ไหม ครับ ว่าจะไป แข่ง เกม ออดิชั่น อยู่เหมือนกัน ทราบแล้ว ติดต่อ 087--302--9759
คำตอบ