วิธีทำสะล้อ

วราพร
ช่วยบอกวิธีการทำสะล้ออย่างละเอียดพร้อมรูปภาพด้วย
คำตอบ
not yet answered

rseetw dftjngs

อยากทราบวิธีการทำสะล้อคะ

พร้อมภาพประกอบ

ขอบคุณค่ะ

อยากทราบวิธีการทำสะล้อ

พร้อมภาพประกอบ

ขอบคุณมากครับ