เมื่อไหร่จะขึ้นเงินเดือน

เมื่อไหร่ทางโรงเรียนจะขึ้นเงินเดือนให้อีกน๊าท่านรองสุดหล่อ
คำตอบ