แผนการจัดประสบการณ์

นางสาวนพวรรณ ยอมใบ
แผนการจัดประสบการณ์ของอาจารย์มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน.. พอดีว่าหนูจดไว้ในสมุดจดนะคะ..แบบว่าก็ส่งให้อาจารย์ตรวจในวันนี้..แล้วแบบว่าหนูไม่ได้จดไว้ในสมุดอื่นก็เลยจำขั้นตอนไม่ได้..ยังงัยหนูรบกวนอาจารย์ตอบกลับมาให้หน่อยนะคะ..ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อย ฝนตกเกือบทุกวัน ยังไงอาจารย์ก็รักษาสุขภาพด้วยก็แล้วกันนะคะ.. เดี๋ยวจะไม่สบายเหมือนหนู.. นี่ก็วันที่ 2 แล้วที่ไอและปวดหัว..วันนี้ก็ยังไออยู่แต่ก็ปวดหัวลดลงแล้วคะ..ยังงัยรักษาสุขภาพด้วยนะคะ..รบกวนช่วยตอบรายละเอียดของแผนให้หนูด้วยนะคะ..รักและเคารพมาก..นางสาวนพวรรณ ยอมใบ
คำตอบ

ตอบ  หนูไก่(นพวรรณ)

องค์ประกอบแผนการจัดประสบการณ์ของระดับปฐมวัย ขอนำไป

เฉลยในห้องเรยน  โน้ดบุ้กมปญหา พิมพไมได้ ในพยญชนะบางตว

และสระบางดำ  ดงท่เห็น  จึงใช้แทนกนเชนน

 

 

อาจารย์คะ การเขียนแผนปฐมวัย ที่ใช้เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ มีองค์ประกอบอย่างไรบ้างคะ และ นวัตกรรมตัวใด เหมาะกับเด็กปฐมวัยมากที่สุด ขอความกรุณาอาจารย์แก้ข้อข้องใจที จักเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ ...