มิตรภาพต่างวัย

เห็นรูปแล้วรู้สึกสบายใจทำให้ความเหนื่อล้าของคน สว (สูงวัย) รู้สึกดีเพราะกว่าจะเข้าบล็อกได้ต้องถามผู้รู้หลายคนเช่นวันนี้ทดลองส่งข้อความตามประสงค์ของอาจารย์ที่สอนให้ส่งข้อความพร้อมโต้ตอบเป็นแบบฝึกหัด นักศึกษาปริญญาบันฑิตวิชาการใช้สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อีก 2 เดือนก็จะจบการศึกษาแล้วพร้อมกับตั๋วประกอบใบวิชาชีพ จึงอยากแสดงความรู้จักกับคุณเกศกนก เพื่อติดต่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน
คำตอบ
not yet answered

ยินดีค่ะที่ท่านเห็นรูปแล้วสบายใจ ขอแทนตนเองว่าน้อง  น้องเรียนป.โทบริหารการศึกษา ปี 2 ที่มอ.ปัตตานี ดินแดนพื้นที่สีแดง  แต่ยังเต็มเปี่ยมด้วยอุดมการณ์  หลายวันก่อนอาจารย์ที่สอนก็ให้ทดลองส่งเช่นเดียวกับพี่ในวันนี้  จริงๆแล้วตนเองยังด้อยประสบการณ์ในวงการศึกษามาก  เพราะเพิ่งบรรจุได้เพี่ยง 3 ปี  แต่มีความรักในอาชีพครู  รวมทั้งต้องการจะเรียนทางบริหารเพื่ออาจจะมีโอกาสแก้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดนี้ไม่มากก็น้อย  ยินดีค่ะหากท่านและเพื่อนๆของท่านจะมีข้อให้คำแนะนำแก่น้องคนนี้  และยินดีที่รู้จักค่ะ