การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของมารดา

อารมณ์ รู้ประมาณ
เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของมารดา เนื่องด้วยตัวเองใช้นามสกุลของบิดาที่เสียชีวิตแล้ว แต่มารดาใช้คำนำหน้า นางสาวและใช้อีกหนึ่งนามสกุลซึ่งไม่ตรงกันและไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา ในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจะใช้เอกสารใดบ้างในการยื่นขอเบิก
คำตอบ
not yet answered

ช่วยสอบถามไปทางเมนูถามตอบของกรมบัญชีกลางเลยนะครับ ผมผู้ดูแลตรงนี้ไม่มีความรู้จริงๆ ครับ ที่เว็บไซต์ http:www.cgd.go.th

ขอบคุณครับ

น้ำทิพย์ ศรีสัจจารักษ์

ชี้แจงการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของมารดา ขอให้ยื่นหลักฐาน คือ สำเนาทะเบียนบ้านของคุณ เพิ่มเติมก็คงจะพอ

ขอบคุณครับคุณ น้ำทิพย์ ศรีสัจจารักษ์ ที่เข้ามาช่วยผมตอบ

ใครมีความรู้อะไรก็แบ่งๆ กันไปนะครับ แต่อย่าลืมอ้างอิงด้วยหละ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลครับ

อยากทราบระเบียบการจ่าค่ารักษาพยาบาล ในกรณีเป็นข้าราชการบำนาญ เข้ารับการรักษาฉุกเฉินในโรงพยาบาลเอกชน 5 วัน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายไป 44051บาท

kruchoi

ใช้ใบแจ้งเกิดหรือสูติบัตรที่แสดงหลักฐานว่าท่านเป็นมารดาของเราจริงแนบเบิกในครั้งแรกจ๊ะ

คุณ 4. นางวรรณี จรัญธนาวรรณ [IP: 58.136.23.123]

เรื่อง ระเบียบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ให้ติดต่อหารือ ที่

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

(โทร. 0-2298-6823, 0-2298-6087, 0-2273-9561)

สำันักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

กรมบัญชีกลาง

ส่วน Call Center กรมบัญชีกลาง ก็ โทร. 0-2270-6400

ประกาศ ห้องสมุดกรมบัญชีกลางมีหนังสือขาย ดังนี้ครับ

1. คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เล่ม 2 พิมพ์ปี 2551 เล่มละ 250 บาท

2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พิมพ์ปี 2551 เล่มละ 200 บาท

3. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พิมพ์ปี 2552 เล่มละ 200 บาท

4. คู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ พิมพ์ปี 2552 เล่มละ 200 บาท

การสั่งซื้อหนังสือ ติดต่อสั่งซื้อได้ด้วยตนเองที่ ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ติดต่อ คุณไพบูลย์ หรือ วิชัย

โทรศัพท์ 0-2270-0599

เว็บไซต์ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th/library

เรียนคุณ 8. ฐานิดา [IP: 118.173.52.85]

ตามข้อความ

ข้าพเจ้าฯได้ดำเนินการ รักษาตามคำแนะนำของแพทย์ และอาจารย์หมอสมยศฯ รพ.รามาฯ ได้มีหนังสือรับรองถึงความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในช่องปากดังกล่าว พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2,000.00 บาท เพื่อส่งต้นสังกัดเพื่อเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

ฝ่ายการเงิน สนง.แรงงาน จ. พังงา โทรถามว่า...ขากรรไกรเทียม Oral Device...(Mandibular Repossitioning Device) เป็น Oral Equipment มีรหัส nondrugitems เลขที่เท่าไร

โปรดตอบให้ทราบโดยด่วนด้วยจักขอบคุณยิ่ง

อาจารย์หมอไม่มีรหัสดังกล่าวหรือครับ เพราะปกติทุกโรงพยาบาลต้องมี หรือว่าโรคดังกล่าว ไม่สามารถเบิกได้กันแน่

ผม แนะนำให้สอบถามไปที่ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง โทร. 0-2298-6823 หรือ โทร 0-2271-0686-90 ต่อ 4541 หรือ 4646

เนื่องจากผมไม่มีความรู้เพียงพอครับ

เรียนคุณบรรณารักษ์

รู้สึกชื่นชม งานของคุณจริงๆ

คุณทำให้คนที่กำลังคิดคนเดียวมีคำตอบที่ดี และมีแนวทางที่ดี

อย่างไรก็ช่วยดูแลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้มีวิวัฒนาการทันโรคด้วยนะคะ หากมีโอกาสช่วยให้ข้อมูลผู้ใหญ่ในการปรับปรุงกฎระเบียนที่เป็นสวัสดิการฯเล็กๆน้อยๆของข้าราชการให้ยังคงมีอยู่อย่างเอื้ออาทรด้วยนะคะ

สิ่งที่ดีอยู่แล้ว ก็ขอให้คงไว้  สิ่งที่แปลกใหม่และอยู่ในเหตุผลของการดูแลรักษาสุขภาพให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ตามการวินิจฉัยของแพทย์ ก็ขอให้ช่วยกำหนดรหัสมาตรฐานการรักษา สะดวกแก่การส่งเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ และสามารถอ้างอิงได้ 

รัฐวิสาหกิจ ค่าตอบแทนก็มากกว่า สวัสดิการก็ยังดีกว่า ครอบคลุมกว้างขวางกว่า

สิทธิและศักดิ์ศรีของข้าราชการควรได้รับการดูแลให้เท่าเทียมกัน เพื่อแรงจูงใจให้คนดี มีคุณภาพ อยากที่จะฝากชีวิตการทำงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประเทศชาติและเป็นข้า-ราช-การที่ดีจนถึงวัยเกษียณอายุราชการ

สำหรับกรณีที่หารือมา...ทาง รพ.รามาฯ...โทรมาแจ้งว่า...จะดำเนินการถ่ายสำเนาประวัติการรักษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาโรคหยุดหายใจในขณะหลับ และส่งให้ข้าพเจ้าฯ เพื่อดำเนินการต่อไป....คืบหน้า...และผลสรุปจะได้แจ้งให้ทราบเป็น case study สำหรับผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์

ขอบคุณมากๆนะคะ

ขอบคุณครับ

ดิฉันเป็นพนักงานของสภากาชาดไทย อาชีพคือรับจ้าง มีสวัสดิการรักษาพยาบาลอิงระเบียบของาราชการ แต่ไม่ทั้งหมด คือไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนอกเวลาได้ ดิฉันได้ไปทำฟันที่คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือทำการรักษารากฟัน ครอบฟันและใส่ฟันปลอมบางส่วน และในใบเสร็จรับเงินของคณะทันตแพทย์ออกมา มีทั้งเบิกราชการได้และเบิกราชการไม่ได้

ดิฉันได้นำส่วนที่สามารถเบิกราชการได้ตามสิทธิมาเบิกค่ารักษาพยาบาลกับทางสามี สามีดิฉันทำงานที่บริษัทไปรณีย์ไทย (เป็นรัฐวิสาหกิจ)

ดิฉันขอเรียนถามว่าสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวได้หรือไม่

ดิฉันขอขอบคุณไว้ณ ที่นี่

ด้วยความเคารพ

ประไพ

26 สิงหาคม 2552

คุณ 13. นางประไพ รัตนะชวะกุล [IP: 202.173.216.66]

ผมว่าต้องไปดู สวัสดิการของบริษัทไปรณีย์ไทย ด้วยนะครับว่าเบิกได้หรือเปล่า แล้วสิทธิของคุณที่ทาง รพ. บอกว่า เบิกราชการได้ เบิกไม่ได้หรือครับ ทำไมไม่ใช้สิทธิตัวเองหละ ส่วนที่ รพ. บอกว่าเิบิกไม่ได้นั้น ก็คงอยากแล้วหละ

ผม แนะนำให้สอบถามไปที่ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง โทร. 0-2298-6823 หรือ โทร 0-2271-0686-90 ต่อ 4541 หรือ 4646

เนื่องจากผมไม่มีความรู้เพียงพอครับ

ออกแล้ว ! หนังสือ ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง เล่มละ 400 บาท

หลังจากที่มีผู้ใช้บริการห้องสมุดกรมบัญชีกลางจำนวนมากสอบถามเกี่ยวกับหนังสือ ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ว่าจะมีการตีพิมพ์ออกจำหน่ายอีกหรือไม่ ? เมื่อไหร่ ? บัดนี้คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย ของกรมบัญชีกลาง ได้ตีพิมพ์หนังสือดังกล่าวออกจำหน่ายแล้ว โดยเริ่มจำหน่ายปลายเดือนสิงหาคม 2552 นี้เอง รายละเอียด ดังนี้

ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง

ผู้รวบรวม : กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2552

จำนวนหน้า : 790 หน้า

ขนาด : 18.50 x 26.00 ซม.

เนื้อหาในเล่ม : รวบรวมกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบันที่สุด ได้แก่ การงบประมาณ การเงินการคลัง บำเหน็จบำนาญ เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการและเงินสงเคราะห์ข้าราชการ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ลูกจ้างของส่วนราชการและเงินทำขวัญ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ สวัสดิการ และค่าตอบแทน และความรับผิดทางแพ่ง

พิเศษ ! ราคา : เล่มละ 400 บาท

นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่น่าสนใจอีกหลายเล่ม ได้แก่

1. คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เล่ม 2 พิมพ์ปี 2551 เล่มละ 200 บาท

2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พิมพ์ปี 2551 เล่มละ 200 บาท

3. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พิมพ์ปี 2552 เล่มละ 200 บาท

4. คู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ พิมพ์ปี 2552 เล่มละ 200 บาท

การสั่งซื้อหนังสือ ติดต่อสั่งซื้อได้ด้วยตนเองที่ ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง อาคารใหม่ (9) ชั้น 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณไพบูลย์ หรือ วิชัย โทรศัพท์ 0-2270-0599 เว็บไซต์ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th/library

ดูหน้าปกหนังสือได้ที่ url นี้ http://gotoknow.org/blog/cgdnews/291115

ปัจจุบัน ข้าราชการที่ไปรักษาพยาบาลกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกได้หรือไม่ค่ะ

เรียน ผู้รู้ตอบด้วยค่ะ

อยากถามผู้รู้จริงว่ากรณีสามีเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จากต้นสังกัด แล้วภรรยามีสิทธิในการเบิกประกันสังคม แล้วภรรยาคลอดบุตร สามารถใช้สิทธิเบิกของสามีได้เลยหรือไม่ หรือต้องใช้สิทธิประกันสังคมก่อน ถึงจะเบิกของสามีได้

ผม แนะนำให้สอบถามไปที่ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง โทร. 0-2298-6823 หรือ โทร 0-2271-0686-90 ต่อ 4541 หรือ 4646

หรือเว็บบอร์ดของกรมเลย

แต่..รู้สึกจะเป็นกรณี ต้องใช้สิทธิประกันสังคมก่อน ถึงจะเบิกของสามีได้ นะครับ

สวัสดีค่ะ

ดิฉันมีข้อสงสัยจะสอบถามค่ะ คือสามีเป็นพนักงานของ ธ.ก.ส. และเร็ว ๆ นี้ดิฉันต้องไปผ่าตัดเนื้องอกที่มดลูก ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี อยากถามว่าค่ารักษาพยาบาลที่สำรองจ่ายไปก่อนนั้น จะเบิกได้เต็มจำนวนหรือเปล่าค่ะ

ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณบรรณารักษ์ cgd

ดิฉันมีคำถามเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลมารดาค่ะ

ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของสภากาชาด ตำแหน่ง 3-5 มารดาป่วยเป็นมะเร็งปอดค่ะ

มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงมากเนื่องจากยาที่ต้องทานราคาสูงมาก(ยานำเข้า)และต้องทานทุกวันค่ะ

ไม่ทราบว่าจะสามารถเบิกได้หรือไม่คะ ถ้าเบิกได้เบิกได้เท่าไรคะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

คุณ นน [IP: 58.8.106.124]

ผม แนะนำให้สอบถามไปที่ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง โทร. 0-2298-6823 หรือ โทร 0-2271-0686-90 ต่อ 4541 หรือ 4646

หรือกระดานข่าวของกรมบัญชีกลาง เลย ที่ http://www.cgd.go.th/wps/portal/Webborad

เท่าที่ทราบผมว่ากรณีนี้ไม่ยาก ถามหมอที่รักษาเลยครับ เพราะหมอจะรู้ว่า ยาตัวไหนเบิกได้ เบิกไม่ได้ใช้ (ซึ่งยานำเข้าบางตัวก็เบิกได้) หมอจะมีบัญชียาครับ

ผู้ประกันตนเองสามารถเบิกค่าครองชีพเนื่องจากสามีไม่มีรายได้ได้มั้ย

อยากทราบว่าการตรวจสุขภาพประจำปีเบิกค่ารักษาได้ไหมค่ะ และเบิกได้ทั้งหมดรึเปล่า

ผมเป็น ขรก. และได้ทำประกันสุขภาพไว้ ต่อมา ได้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของ รพ. เอกชนแห่งหนึง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าห้อง + ค่าอาหาร ไม่ติดใจสงสัย

2. ค่ารักษาพยาบาล   5,200.- บาท บ.ประกันฯ จ่ายให้ทั้งหมด

3. ค่าตรวจทางห้องทดลอง  6,200.- บาท บ.ประกันฯ จ่ายให้ 3,000.- บาท

    ต้องจ่ายเอง 3,200.- บาท

4. ค่าตรวจรักษาของแพทย์  2,300.- บาท บ.ประกันจ่ายให้ 2,100.- บาท

   ต้องจ่ายเอง 200.- บาท

5. ค่าเวชระเบียน  200.- บาท  ต้องจ่ายเอง

6. ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ 900.- บาท ต้องจ่ายเอง

อยากทราบว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องจ่ายไปเอง จำนวน 4,500.- บาท (3,200+200+200+900) จะสามารถเบิกในส่วนที่ขาดอยู่ตามสิทธิ (ไม่เกิน 3,000.- บาท) จากทางราชการได้หรือไม่

ขอบคุณครับ

 

คุณ จารุรัตน์ [IP: 210.246.145.59]

คุณเขียนแจกแจงได้ละเอียดดีมาก ๆ แต่ ผมขอแนะนำให้สอบถามไปที่ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง โทร. 0-2298-6823 หรือ โทร 0-2271-0686-90 ต่อ 4541 หรือ 4646

หรือกระดานข่าวของกรมบัญชีกลาง ได้เลย ที่ http://www.cgd.go.th/wps/portal/Webborad

ต้องขออภัยด้วย ที่ผมตอบไม่ได้

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทำจ่ายตรงไม่ได้เพราะชื่อมารดาของข้าพเจ้าไม่ตรงกัน(ทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแนบกับที่แจ้งไม่ตรงกัน)

และขณะนี้มารดาเสียชีวิตแล้ว จะให้ทำอย่างไรคะ/ หลักฐานถูกจำหน่าย/คัดออกจากทะเบียนราษฎร์

ปล.ข้อมูลที่ถาม สอบถามแทนผู้ป่วย

ดิฉันเป็นลูกจ้างของรัฐใช้สิทธิประกันสังคมค่ะ สามีรับราชการตำรวจ อยากทราบว่า ทำไมดิฉันไม่สามารถเลือกที่จะใช้สวัสดิการเบิกค่ารักษาของสามีได้คะ ดิฉันเคยสอบถามไปทางประกันสังคมแล้วแต่ได้คำตอบคลุมเคลือและโยนให้มาสอบถามกรมบัญชีกลางเอาเองค่ะ ***ถ้าเราจะไม่ใช้สิทธิประกันสังคมเลยแล้วใช้สิทธิเบิกตรงกรมบัญชีกลางทางเดียวไม่ทราบทำได้มั้ยคะ เดือดร้อนค่ะ ต้องการรักษาโรคเรื้อรังมานานแต่ไม่อยากไปรักษาประกันสังคมแล้วเพราะเคยรักษาจนสุดทางแพทย์ รพ.ยันฮีให้ฝังเข็มเสีย คชจ.เอง อาการต่างๆ รุนแรงมากขึ้น ดิฉันเป็นพังพืดที่บ่า 2 ข้างอยากผ่าตัดแต่ประกันสังคมคงไม่รักษาให้อีกตามเคย ช่วยตอบให้ดิฉันด้วยนะคะ คาใจมานานแล้วค่ะ

เท่าที่ทราบ หากคุณมีสิทธิประกันสังคม เขาจะไม่ให้สิืทธิของสามีซึ่งเป็นตำรวจนะครับ

ที่ถามว่า "ทำไมดิฉันไม่สามารถเลือกที่จะใช้สวัสดิการเบิกค่ารักษาของสามีได้คะ" นั้น มันมีระเบียบเขียนไว้ครับ

หากสงสัยว่าทำไม ก็คงต้องถามผู้รู้จากกรมบัญชีกลางนี่หละครับ โทรถามตามเบอร์ข้างบนที่ผมให้ไว้นะครับ

บุตรชายของผมเดิมชื่อ ด.ช.บุณพจน์ มะโนบาล เลขประจำตัวประชาชน 1-1007-02656-16-7 ได้เปลี่ยนชื่อตัวเป็น"ธนกฤต" แต่เมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ยังไม่สามารถใช้บัตรเบิกจ่ายตรงได้(สแกนนิ้วมือแล้ว)

ข้อมูลเดิมที่เคยทำบัตรและสแกนนิ้วมือ ทำไว้ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี เป็นชื่อเดิมอยู่คือ "บุณพจน์".............

ทางเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าต้องแจ้งการเปลี่ยนชื่อตัวมายังกรมบัญชีกลาง ไม่ทราบว่าผมจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ขอความกรุณาช่วยตอบด่วนด้วยนะครับ

เรียน พ.ต.ท.จำรูญ มะโนบาล [IP: 113.53.73.90]

คุณเขียนแจกแจงได้ละเอียดดีครับ แต่ ผมขอแนะนำให้สอบถามไปที่ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง โทร. 0-2298-6823 หรือ โทร 0-2271-0686-90 ต่อ 4541 หรือ 4646

ให้โทรมาเลยนะครับ เจ้าหน้าที่จะแนะนำได้ (คือ ผมตอบในรายละเดียดไม่ได้ครับ เป็นเพียงสื่อกลาง ผมตอบด่วนแล้วนะครับ)

ขอรบกวนเรียนสอบถามเรื่องสถานบริการพยาบาลของทางราชการค่ะ

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้เข้ารับการรักษาพยาบาลโรคเข่าอักเสบ

จากสถานพยาบาล "ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน"

และมีหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลัก จำนวน 2,750 บาท

และใช้หลักฐานเป็นใบเสร็จเบ็ดเสร็จ มาประกอบการเบิกจ่าย

สอบถามว่า สถานบริการดังกล่าวเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

ที่สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายได้หรือไม่ และหลักฐานใบเสร็จเบ็ดเสร็จสามารถใช้

ประกอบการเบิกจ่ายได้หรือไม่

ขอขอบคุณค่ะ

รบกวนสอบถามค่ะ คือ

1.ดิฉันจดทะเบียนสมรส แต่ไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลตามสามีถ้าต้องการใช้สิทธิของสามีต้องทำยังไม่มั้งคะ

2.ดิฉันใช้สิทธิของประกันสังคมได้ สมมุติว่าดิชั้นจะไปทำฟัน ขั้นต้นต้องใช้สิทธิประกันสังคม ประกันสังคมจ่ายให้แค่ 250 บาท

ส่วนที่เหลือใช้สิทธิเบิกจ่ายของสามีได้หรือไม่

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณบรรณารักษ์CGD

รบกวนสอบถาม การเบิกจ่ายการทำฟันปลอม สามารถเบิกได้จ่ายได้เต็มที่เ่ท่าไรค่ะ(ข้าราชการตำรวจ)

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า หากหน่วยงานต้นสังกัด(เจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา) ดำเนินการแจ้งชื่อของข้าราชการครูในเขตต่อกรมบัญชีกลางผิด ไม่ตรงกับชื่อที่ใช้ปัจจุบัน ทำให้ข้าราชการครูคนดังกล่าวเสียสิทธิ์ในการทำจ่ายตรงกับสถานพยาบาลทุกแห่ง เคยติดต่อที่เขตแล้วเจ้าที่บอกว่าแก้ไขให้แล้วแต่ในฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลางยังเป็นชื่อเดิมที่แจ้งไว้ผิดพลาดอยู่ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ เพราะเป็นงานสวัสดิการของข้าราชการครูสงสารครูคนดังกล่าวเพราะเจ้าหน้าที่เขตทำผิดพลาดแก้ไขให้แต่ไม่สำเร็จแล้วไม่มีท่าที่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

เรียนคุณ ลำดับที่ 29, 30, 31, 32

แต่ละท่านล้วนเป็นปัญหาด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ คือ ผมขอแนะนำให้สอบถามไปที่ กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง โทร. 0-2298-6823 หรือ โทร 0-2271-0686-90 ต่อ 4541 หรือ 4646

ให้โทรมาเลยนะครับ เจ้าหน้าที่จะแนะนำได้ (คือ ผมตอบในรายละเดียดไม่ได้ครับ เป็นเพียงสื่อกลางให้เท่านั้น หากตอบผิดพลาดไปจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนสำหรับผู้ร่วมอ่านกระทู้ท่านอื่นได้ รบกวนโทรถามเลยนะครับ)

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นครูผู้ช่วยมีบุตร 2 คน ต้องการใช้สิทธิของมารดา เบิกค่ารักษาพยาบาลบุตร ทั้ง 2 คน เดิมใช้สิทธสามี แต่เมื่อสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยแยกกันอยู่คนละจังหวัด ซึ่งไม่สะดวกในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จึงอยากสอบถามว่าถ้าขอเปลี่ยนมาใช้สิทธิมารดาเพียงผู้เดียว จะมีวิธีดำเนินการอย่างไร จะใช้เอกสารอะไรประกอบบ้าง

สวัสดีครับ ผมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอหารือดังนี้ คุณพ่อและคุณแม่ได้ทำเรื่องจ่ายตรงที่โรงพยาบาล  ทางโรงพยาบาลแจ้งว่า สามารถทำได้แต่คุณพ่อคนเดียวเนื่องจากตรวจสอบสิทธิแล้ว คุณแม่ไม่มีสิทธิ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด และสามารถตรวจสอบหรือติดต่อสอบถามได้จากที่ใด สำหรับเอกสาร เกี่ยวกับบิดา-มารดา พร้อมใบสมรถที่ต้นสังกัดครบ  ขอขอบคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้ด้วย  สำหรับการให้ความกระจ่าง ขอบคุณครับ

ผมพึ่งเข้ารับราชการทหาร ทำเรื่องการเบิกจ่ายตรงไปแล้วและตรวจสอบดูแล้วก็ผ่านทั้งพ่อและแม่ แต่ของภรรยาไม่ผ่าน (ซึ่งภรรยาของผมเป็นครูเอกชน) ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อครับ....ท่านใดทราบกรุณาตอบทีครับ...ขอบพระคุณมากๆครับ  [email protected]

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง CGD Library

ครูเอกชน มีประกันสังคม ใช่ไหมครับ กฎหมายจะกำหนดให้ใช้ประกันสังคมของตัวเองนะครับ จะไม่สามารถใช้สิทธิของสามี ซึ่งเป็นทหารได้ (คือ ผู้ประกันตน ต้องใช้สิทธิของตนเองก่อนเท่านั้นครับ จะเลือกว่าจะใช้สิทธิของสามีก็ไม่ได้ด้วย ประมาณนี้นะครับ) หากสงสัยให้โทรไปที่ 0-2270-6400 เป็น call center ของกรมบัญชีกลาง และกด งานรักษาพยาบาลข้าราชการ ครับ

เคยทำงานแล้วมีบัตรประกันตนที่ต้องจ่ายเป็นเดือนมากว่า8ปี ลาออกจากงานไม่ได้ติดตามเรื่องประกันตนเลย เคยทำบัตร30บาทรักษาทุกโรค แต่ทุกบัตรไม่เคยแม้แต่จะใช้บริการ เพราะไม่ได้เป็นอะไรเลย ไม่เจ็บ ไม่ป่วย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา มีเหตุต้องเข้าโรงพยาบาล(ศูนย์แพทย์พัฒนา) ใบเสร็จมีสองช่อง คือเบิกได้ และช่อง เบิกไม่ได้ อยากทราบว่าที่เบิกได้ ผมจะทำเรื่องเบิกที่ไหน อย่างไรครับ ทำอย่างไรบ้างครับ

ลูกชายต้องรักษาฟัน อุดฟัน เคลือบฟัน รักษารากฟัน สามารถเบิกสิทธิข้าราชการได้ยังไงคะ รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

เคยทำงานเป็นครูเอกชนแล้วตอนนี้ได้ลาออกมาแล้วประมาณสี่เดือนและตอนนี้ได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยมาได้สามเดือนแล้วไปตรวจสอบสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลแล้วยังขึ้นไม่มีสิทธิ์และสิทธิก็ยังเป็นครูเอกชนอยู่ อยากทราบว่าเมื่อไรจะใช้สิทธิข้าราชการได้ช่วยตอบที

คุณ ae [IP: 110.49.243.147]

สอบถามได้ที่ 0-2270-6400-3 ครับผม

ผมเป้นครูได้ข้อมูลพ่อกับแม่ไปขึ้นทะเบียนจ่ายตรงรักษาพำยาบาลเจ้าที่ก็ทำให้ทุกอย่าง 15 วันต่อมาได้ตรวจสอบข้อมูลปรากำว่าคุรพ่อมีสิทธิ แต่คุณแม่ระบบตรวจสอบบอกไม่มีสิทธิ์ สิทธิครูเอกชนผมไปที่ฝ่ายทะเบียนต้นสังกัดเจ้าหน้าที่ก้ลงข้อมูลคุณแม่ผมอีกตามที่ผมแจ้ง 15 วันต่อมาผมก้เข้าไปตรวจสอบอีกปรากำว่าเป็นสิทธิครูเอกชนอีก ไม่รู้จะทำอย่างไรครับทั้งที่คุณแม่ผมไม่เคยเป้นครูเอกชนเลยครับท่านเป็นชาวนา อายุก็มากแล้ว เจ้าหน้าทะเบียนที่ต้นสังกัดที่ก็ลงข้อมูลถูกต้องทุกอย่างแต่ทำไมตรวจสอบสิทธิแล้วถึงเป็นอย่างละครับ ช่วยทีเถิดครับขอขอบคุณมาก ๆ ครับ