การอบรมครู

เรียน ครูบา สุทธินันท์ ดิฉันชื่อ ครูมู เคยเป็นครูอยู่โรงเรียนรุ่งอรุณ และได้มีโอกาสมาที่สวนป่าของครูบาถึง 2 ครั้ง ปัจจุบันดิฉันออกมาจากโรงเรียนรุ่งอรุณได้ประมาณ 1-2 ปี มาเป็นครูฝ่ายวิชาการอยู่ที่โรเงรียนปลูกปัญญา จจ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา โรงเรียนนี้มีแนวคิดในการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่จะสอนให้เด็กพึ่งพาสติปัญญาของตนเองมากกว่าตัวเนื้อหาความรู้ เปิดสอนมาปีนี้เป็นปีที่ 3 แต่ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหาร และทีมครูที่ยังไม่มีประสบการณ์การเรียนการสอนในด้านนี้มากนัก จึงทำให้การไปถึงจุดมุ่งหมายที่โรงเรียนตั้งเป้าเอาไว้ค่อนข้างลำบาก เพราะตัวครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนเองก็ยังมีความเชื่อในเรื่องนี้ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นครูที่จบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ ดิฉันจึงนึกถึงตอนที่ อ.ประภาภัทร พากลุ่มครูโรงเรียนรุ่งอรุณมาเรียนรู้กับครูบาที่สวนป่า ซึ่งทำให้ครูโรงเรียนรุ่งอรุณนำติดตัวกลับมา รวมทั้งตัวดิฉันเองด้วย จึงอยากขอโอกาสให้ครูที่โรงเรียนปลูกปัญญาได้เข้าไปอบรมกับครูบาที่สวนป่า เหมือนกับที่ดิฉันได้ประสบการณ์อันมีค่าติดตัวกลับมา ซึ่งจะทำให้ครูเกิดความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นกับแนวทางของโรงเรียนมากขึ้นค่ะ ครูบา คิดเห็นอย่างไร รบกวนช่วยตอบกลับด้วยค่ะ ครูมู โรงเรียนปลูกปัญญา โทร.044927111-7,(08-5635-1246)
คำตอบ
not yet answered

คุณครูอยากจะจัดช่วงไหนละครับ

ขอทราบรายละเอียด

เย้นนี้จะโทรไปคุยนะครับ

ยินดีมากที่จะได้ร่วมงานกันอีก