การศึกษากับการเมืองสัมพันธ์กันอย่างไรครับ

ท่านทูตครับ ตามทรรศนะของท่าน ท่านคิดว่าการศึกษากับการเมืองสัมพันธ์กันอย่างไรครับ รบกวนของทรรศนะของท่านหน่อยครับ
คำตอบ
not yet answered

คุณบีเวอร์ครับ

ตำแหน่งผมในปัจจุบันคืออัครราชทูตครับ

การศึกษากับการเมืองสัมพันธ์กันครับ

สิ่งแรกมีอยู่แล้ว มุนษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมา ถ้าเข้าไปเรียนรู้จึงเรียกว่าการศึกษา

สิ่งหลังมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อจัดระเบียบสังคม

แต่ทั้งสองสิ่งนี้ล้วนเป็นธรรมชาติด้วยกันครับ ต้องมีทั้งสองสิ่งนี้ในสังคมมนุษย์

แม้ในสังคมด้อยพัฒนาที่สุดก็ต้องมีการศึกษาและการเมือง

และการที่มนุษย์ต้องอยู่เป็นกลุ่ม ทำให้ต้องมีผู้นำ

หากสนใจเรื่องการเมือง ลองศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดูนะครับ เพราะมีทั้งการศึกษาและการเมืองที่เหมาะสม สมดุลย์อยู่ในนั้นด้วย

ถ้าการเมืองนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ บ้านเมืองจะไม่มีปัญหาครับ

บีเวอร์

ขอบคุณครับ ขอบคุณสำหรับวิทยาทานครับ

สวัสดีค่ะ

พี่พลเดช วรฉัตร

น้องอยากทราบเรื่องหนึ่งว่าการศึกษามีความสัมพันธ์กันยังไง

และความสัมพันธ์กันแบบไหน

น้องจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ