การศึกษากับการเมืองสัมพันธ์กันอย่างไรครับ

อาจารย์ครับ ตามทรรศนะของอาจารย์ อาจารย์คิดว่า การศึกษากับการเมืองสัมพันธ์กันอย่างไรครับ รบกวนขอทรรศนะหน่อยครับ
คำตอบ
not yet answered
ธเนศ ขำเกิด

สัมพันธ์กันอย่างมากที่สุด การศึกษาน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุกด้าน ถ้าทุกคนได้รับการศึกษามาอย่างดี(ทั้งความรู้ และคุณธรรม)ย่อมเป็นรากฐานในการพัฒนาการเมืองทั้งในภาครัฐและภาคประชาชน ตรวจสอบซึ่งกันและกันก็จะได้การเมืองที่สะอาด ยุติธรรม โปร่งใส ทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวมมากกว่าตนเองและพวกพ้องครับ

น้องปืนสบายดีหรือเปล่า ตอนนี้ยังอยู่ที่สถานีฯทางไกลผ่านดาวเทียมที่หัวหินหรือเปล่า