การศึกษากับการเมืองสัมพันธ์กันอย่างไรครับ

อาจารย์ครับ อาจารย์คิดว่า การศึกษากับการเมืองสัมพันธ์กันอย่างไรครับ คือ อยากทราบทรรศนะของอาจารย์นะครับ
คำตอบ

สวัสดีค่ะปืน...เป็นคำถามที่คุยกันในเวที ตอนที่ลงพื้นที่รณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญทีเดียว

อย่างเช่นเรื่องรัฐธรรมนูญก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาค่อนข้างน้อย

ความจริงเรื่องการศึกษาพี่ว่าเป็นพื้นฐานหรือเสาหลักของทุกๆเรื่องนะคะ   อย่างเช่นถ้าเราไม่ค่อยได้มีการปลูกฝังคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต   ต่อไปเขาก็จะเติบโตเป็นนักการเมืองที่มุ่งหวังแต่กอบโกยผลประโยชน์ของประเทศชาติ   และถ้าได้นักการเมืองที่ไม่มีความรู้  รอบรู้ มาปกครองประเทศ  ประเทศชาติก็มีแต่ถดถอย

ในทางกลับกันถ้านักการเมืองไม่ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา   นโยบายที่จะช่วยส่งเสริมทางด้านนี้ก็จะน้อยตามไปด้วย    การจัดสรรงบประมาณก็น้อยตามไปด้วย แล้วคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง   สุดท้ายมันก็ย้อนกลับไปที่นักการเมืองในอนาคตนั่นแหล่ะ

คร่าวๆนะคะ  แบบว่าเริ่มง่วงแล้วค่ะ