การศึกษากับการเมืองสัมพันธ์กันอย่างไรครับ

อาจารย์ครับ อยากจะถามทรรศนะของอาจารย์ว่า การศึกษากับการเมืองสัมพันธ์กันอย่างไรครับ อาจารย์คิดว่าไงครับ
คำตอบ