การศึกษากับการเมืองสัมพันธ์กันอย่างไรครับ

พี่เหมี่ยวครับ ตามทรรศนะของพี่คิดว่า การศึกษากับการเมืองสัมพันธ์กันอย่างไรครับ
คำตอบ