การทำวิทยะฐานะ 3500

ต้องการทำผลงานวิทยะฐานะช่วงชั้นที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใครตอบได้ช่วยตอบหน่อยคะ ขอบคุณคะ
คำตอบ