คอมพิวเตอร์

เพิ่งสมัครสมาชิกใหม่ ยังไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับตัวครูอ้อยเลยค่ะ อยากสอบถามเกียวกับการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จะได้หรือไม่ ใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการ สอนอย่างไรบ้าง
คำตอบ