อยากรู้ว่ากิจการของท่านกว่าจะสำเร็จใช้เวลากี่ปี

ฤดี รอดคำทุย
อยากรู้ว่าท่านทำกิจการขายข้าวต้มมานานหรือยังขายมากี่ปี ทำกิจการเจ้าของคนเดียวใหม
คำตอบ