เทคนิคการสอนโครงงาน

เรียน อาจารย์ขจิต ฝอยทอง การสอนโครงงานที่โรงเรียน ดูเหมือนครูเป็นผู้เตรียมเรื่องให้นักเรียนเกือบทั้งหมด นักเรียนไม่ชอบแสวงหาความรู้ด้วยตนเองก่อนเลยต้องรอครู ดิฉันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทั้งๆที่พยายามให้นักเรียนศึกษาสิ่งที่ตนเองสนใจ แต่นักเรียนไม่ทำจึงทำให้การสอนโครงงานไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร รบกวนท่านอาจารย์ช่วยให้ข้อแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
คำตอบ
 • อาจารย์ต้องหาทางกระตุ้นให้เด็กๆๆคิดครับ
 • ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง
 • เอามาจากเนื้อหาการเรียนก็ได้
 • แล้วเอามาให้เขาคิดต่อยอด
 • เช่นนักเรียนเรียนเรื่องมด
 • อาจมีกลุ่มหนึ่ง ทำเรื่องอาหารของ มด
 • อีกกลุ่มหนึ่งทำวงจรชีวีตของมด
 • แต่ต้องให้เขาคิดเอง
 • ว่าประเด็นไหนน่าทำโครงงานครูเป็นที่ปรึกษาครับ
 • พยายามถามคำถามเขามากๆๆ
 • อย่าไปสั่งให้เขาทำโครงงานครับ
 • ขอเอาใจช่วยครับ
 • ขอบคุณครับ

อาจารย์คะ แล้วแบบนี้

ข้อสอบแข่งขันน่ะค่ะ

เค้าจะออกหรือไม่คะ

ว่า

มดแดงชอบกินอะไร

พัชรี

เรียน อาจารย์ขจิต ฝอยทอง

ขอบพระคุณที่ให้ข้อแนะนำในการสอนโครงงาน เป็นเรื่องจริงมากๆ เวลาที่สอนครูส่วนใหญ่จะสั่งให่นักเรียนทำโครงงานเลย จึงเกิดปัญหาในการหาวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทักษะทั้ง 4 ทักษะ ขอบพระที่กรุณาส่งสื่อมาให้ ท่านอาจารย์ ดิฉันมี e-mail : [email protected]