กาพย์ยานี ในหลวง

ตรีสรวง สินธุยนต์
ช่วยหา กาพย์ยานี เกี่ยวกับในหลวงหรือสดุดีในหลวงให้หน่อยนะ 5 บทนะเร็วๆ
คำตอบ