จะทำอย่างไรครับ

จะทำอย่างไรครับ
คำตอบ

น้องเก่งอยู่แล้ว ทำอย่างไรก็ได้