การใช้ ICT

ทำอย่างไรจึงจะคัดลอกภาพจากเวบไซต์ แล้วภาพสามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนต้นแบบ
คำตอบ