สอนอย่างไร

สอนอย่างไรให้นักเรียนสนใจ
คำตอบ

ต้องแก้ผ้าสอนครับ (ผ้าพันคอ)