การปรับเปลี่ยนเวลาให้ตรงกัน

อยากทราบว่าการปรับเปลี่ยนเวลาให้ตรงกัน เปลี่ยนเฉพวะในประเทศไทย หรือว่าทั่วโลก
คำตอบ

ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ  แต่น่าจะเปลี่ยนในไทย  เพื่อให้ทั้งประเทศมีเวลาที่ตรงกัน