การสอนคิด

สวัสดีค่ะ เมื่อไรจะเปิดอบรมเรื่องการสอนคิดวิจารณาญาณคะ รอฟังข่าวค่ะ
คำตอบ

ตั้งใจว่าปีงบประมาณ 2552 จะจัดอบรมในเรื่องการสอนคิดระดับสูง ซึ่งรวมถึงการสอนคิดวิจารณญาณด้วย และคงจะจัดให้ในลักษณะกลุ่มสนใจ (ไม่บังคับ)