วิจัย

วิจัยในชั้นเรียนทำอย่างไง
คำตอบ

วิจัยต้องทำความคุ้นเคยกับสิ่งใกล้ตัวหรือเรื่องที่สนใจจริงๆก่อน แล้วค่อยๆสืบเสาะข้อมูลนำข้อมูลมาจัดลำดับความสำคัญ แล้วเจาะลึกนำมาเขียน โดยใช้แนวคิดการจัดการความรู้.........ยังมีกระบวนการอีกมากมายครับท่าน