การดำเนินการkm

ที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา มีการดำเนินการ km เป็นรูปธรรม หรือไม่ อยากได้คำแนะนำค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
คำตอบ

มีการอบรมมาหลายเดือนแล้ว แต่ฝ่ายแผนงานกำลังดำเนินการคะ ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก