ถูกต้องหรือถูกใจ? ชอบใจหรือชอบธรรม?

คนสงสัย
ถูกต้องหรือถูกใจ? ชอบใจหรือชอบธรรม?
คำตอบ