ยกระดับความรู้

การเพิ่มความละเอียดของความรู้ เมื่อเรามีความดีถึงพร้อม ความรู้ โชค วาสนา บารมีตามมาเอง
คำตอบ