ตั้งรหัสลับ

การตั้งรหัสดับสำหรับการเรียนรู้ช่วยกระตุ้นการคิดมากหรือปล่า ท่านใดรู้ช่วยตอบด้วยนะคะ
คำตอบ