สอบถามเรื่องเนื้อหาที่เรียนค่ะ

อยากถามอาจารย์ค่ะ 1.การเขียนอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ถ้าค้นหาจากเว็บไซต์ แล้วไม่มีชื่อผู้แต่ง มีแต่ชื่อหน่วยงาน ให้ลงรายการยังไงคะ ถ้าต้องลงเป็นชื่อหน่วยงานเรียงเล็กใหญ่เหมือนการเขียนบรรณานุกรมไหมคะ 2.รายงานกำหนดส่งวันไหนคะ
คำตอบ
not yet answered

อาจารย์คะแล้วการลงเลขหน้า ไว้มุมบนซ้าย หรือกลางหน้าคะ

ขอสอบถามครับ ว่าในหน้าสารบัญ บรรณานุกรมต้องเขียนเลขหน้าหรือไม่ครับ