การประเมินศูนย์การเรียนชุมชน

ครูศรช.
การที่ทางกศน.ตั้งเกณฑ์การประเมินศรช. มีตัวชีวัด กำหนดมาตรฐานนั้น ดีอยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติ ถ้าศรช.ไหนที่ ผอ.(บางอำเภอในจังหวัดหนองคาย )ไปประเมินเอง ไม่ผ่าน แต่ถ้าศรช.ไหนผอ.ไม่ไปกลับผ่านเพราะท้องถิ่นขีดให้ผ่าน ผอ.ไปเองกดคะแนนมากเหลือเกินไม่มีความเป็นธรรม ไม่มีคุณธรรม ไม่มีจิตเมตตา แต่ศรช.ที่ผอ.ไม่ได้ไปประเมินกลับผ่านทั้งที่ในศรช.ไม่มีข้อมูลอะไรเลย ( ข้อนี้คือความจริง เพราะไปเห็นมาแล้ว ) กับให้ผ่านมันเป็นไปได้ยังไง เพราะในอำเภอเดียวกันครูศรช.จะรู้กันว่าใครทำงานไม่ทำงาน ศรช.ไหนมีอะไร อย่างไร มากเท่าไหร่ ตามที่ครูศรช.ประเมินกันเอง ศรช.ที่ว่าดี กับไม่ผ่าน ศรช.ที่ไม่มีอะไรเลยกับผ่าน ไม่เชื่อ ท่าน มาดูเองเลยก็ได้ ให้ท้องถิ่นมาประเมิน ท้องถิ่นบางแห่งไม่ไม่รู้ระบบงานของกศน.เลย ทำโครงการไปเสนอกับปฎิเสธตลอดทำไปทุกปี แต่ก็ไม่ได้ จนท้อไม่อยากทำไปแล้ว บางทีท้องถิ่นบางแห่งไม่เห็นความสำคัญของกศน.เลย ในอำเภอใกล้เคียงกัน ดูแล้วบางศรช. ไม่มีข้อมูลตามตัวชี้วัด มาตรฐาน แต่กับได้ดี ดีมาก มันน่าน้อยใจไหม ทำดีแทบตาย ใช้งานหนัก แต่เวลาประเมินกับไม่ผ่าน แล้วอย่างนี้ความยุติธรรม หรือ ความถูกต้องอยู่ที่ไหนกันแน่ อยากให้ท่านลงมาดูด้วยตนเอง แต่เราก็รู้ว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้แน่
คำตอบ
not yet answered

นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วจะเรียนไม่มีครูมาพบกลุ่มมาสอนเลยพอครู2คนไม่อยู่แล้วเรียนที่กลุ่มบ่อล้อท่านช่วยตอบหน่อยด่วนเขาไม่สอนกันหรือไม่สอนไม่มีเด็กครูนั่งสบายนักเรียนถามอยากรู้จังเลยเห็นว่าพบกลุ่มที่น้ำบ่อแต่ไม่มีเลยฉันไปไม่เจอสักคนหกทังเพเลยถามชาวบ้านดูได้เลย

กศน.ที่เชียรใหญ่เขาไม่เรียนแล้วหรือไม่เห็นมีครูมาสอนเด็กกอไม่มีเรียนที่บ่อล้อม.3เขาไปใหนกันหมดครูอยู่ตตรงใหนหมดคิดถึงครู2คนจังที่เคยสอนเราเรียนที่ม.3ไม่เห็นเด็กเลยไม่ถามชาวบ้านดู