ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์

SURA
ผมขอเรียนถามท่านถึง แนวทางการจัดทำสารสนเทศเครือข่ายสหกรณ์ เช่น นิคมสหกรณ์น่ะครับ มีแนวทางอย่างไรครับ
คำตอบ