ทำไม่จึงเรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง

หนูอยากเรียนเก่ง ตั้งใจเรียนทุกครั้งแต่ไม่เห็นเข้าใจ
คำตอบ