ลักษณวงศ์

ก้อย
ตอนนี้หนูกำลังศึกษาเรื่องประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ อยู่ค่ะ จะต้องทำรายงานส่งอาจารย์ค่ะ หนูหาข้อมูลเกี่ยวกับนิทานเรื่องลักษณวงศ์ไม่ได้ ไปค้นที่ห้องสมุดก็ไม่เจอ ในอินเตอร์เน็ตก็มีแค่นิดเดี่ยว อาจารย์ภาทิพพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลักษณวงศ์ไหมค่ะ ข้อมูลที่หนูต้องการคือ - เนื้อเรื่อง (ฉบับร้อยกรอง) - ลักษณะคำประพันธ์ - คุณค่า ขอบคุณค่ะ
    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

สวัสดีค่ะ ครูภาทิพ ไม่เคยอ่านฉบับร้อยกรอง เคยแต่ดูละครสมัยที่ครูภาทิพยังเด็ก ๆ

ถ้าจะหาต้องเป็นหนังสือฉบับผลงานของสุนทรภู่ คุณครูที่สั่งงานน่าจะสำรวจหนังสือก่อนที่จะสั่งงานเด็กนะคะ หนูลองถามคุณครูดูสิคะ เผื่อว่าคุณครูของหนูเคยอ่านมาก่อน

    
ภาทิพ

สวัสดีค่ะ ครูภาทิพ ไม่เคยอ่านฉบับร้อยกรอง เคยแต่ดูละครสมัยที่ครูภาทิพยังเด็ก ๆ

ถ้าจะหาต้องเป็นหนังสือฉบับผลงานของสุนทรภู่ คุณครูที่สั่งงานน่าจะสำรวจหนังสือก่อนที่จะสั่งงานเด็กนะคะ หนูลองถามคุณครูดูสิคะ เผื่อว่าคุณครูของหนูเคยอ่านมาก่อน

สวัสดีค่ะ ครูภาทิพ คือหนูต้องการทราบประวัติของนิทานเรื่องลักษณวงศ์ แต่หนูหาในอินเตอร์เน็ตแล้วมีน้อยมากค่ะ หนูจึงใคร่ขออาจารย์ช่วยบอกหนูทีค่ะ เพราะอาจารย์ทางโรงเรียนให้ทำรายงานเรื่องวรรณคดีไทย หนูตั้งใจเรื่องลักษณวงศ์มากค่ะเพราะหนูชอบดูมากในตอนเด็กๆแต่หาเนื้อเรื่องมาหลายปีแล้วยังไม่ได้เลยค่ะ

ภาทิพ

สวัสดีค่ะ ต้องเข้าห้องสมุดค่ะเพราะที่ครูไม่มีเช่นกันค่ะ ผู้แต่งคือ สุนทรภู่ ต้องหาในหนังสือประวัติและผลงานของสุนทรภู่ หรือไม่ก็นิทานไทยค่ะ

}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question.answers[0])")
   

ตอบ