ความโลภ

วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง
โอลลี่วัน อ้อยแหมมือใหม่หัดขับแซงหน้าไปหลายกิโลเลยนะความไม่รู้จักพอก็คือ ความโลภของมนุษย์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดมันเป็นสัญชาติญาณติดตัวมนุษย์มา จึงเป็นที่มาของศาสดาหรือหลักศาสนาความเชื่อ ลัทธิให้คนทำความดีละเว้นความชั่วโดยเฉพาะน่าประทับใจ ที่ผู้จัดการอ้อยรู้ซึ้งรสพระธรรมไม่เสียแรงเป็นผู้จัดการโรงเรียน
คำตอบ