ตามหา

     ผมอาจจะด้อยความสามารถ ตามหาคุณวีรยุทธกว่าจะได้เจอใช้เวลาไปหลายวัน (เป็นการตามหาที่ไม่มีประสิทธิภาพของผม)
คำตอบ
     ผมก็เช่นเดียวกันครับ กำลังอยู่ระหว่างการเรียนรู้ กะว่าจะไปขอเรียนรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ beeman หรืออาจารย์ชายขอบที่งานครบรอบ 1 ปี Gotoknow  วันที่ 15 มิ.ย.นี้  ขอบพระคุณมากครับที่กรุณาตามหา