File upload error แต่ thumbnail/preview ถูกต้อง

ปัญหาเกิดกับ KV บน Windows XP ไฟล์ที่อัปโหลดไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ หรือ flash จะอ่านไม่ได้เพราะมีขนาดเล็กกว่าปกติมาก แต่ถ้าเป็นรูปภาพ ทั้ง thumbnail และ preview จะถูกต้องหมด เข้าใจว่าตอนอัปโหลดขึ้นไปให้ ImageMagicK ทำงานเปลงไฟล์ ไฟล์ยังถูกต้องอยู่ แต่พอเซฟไฟล์จริงกลับไม่ถูกต้อง ช่วยดูที่ผมทำวิดิโอบันทึก error ที่ http://kv1171.thaikm4u.com/blog/test1171/3 ด้วยครับ ผมกำลังเตรียมตั้งบูธเสนอระบบ KV ที่ใช้อยู่ โดยจำลองระบบบน Windows XP ในงาน KM กรมการแพทย์ที่ อจ.จะมาบรรยายช่วง 7-8 สค. 2551 นี้ครับ
คำตอบ
not yet answered
พัชรี

กำลังเรียนการใช้โปรแกรม Flash อยู่ค่ะ ช่วยกรุณาแนะนำด้วยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ