ขออนุญาติสอบถามเพื่อประดับความรู้ค่ะ

น้ำ
นาย ก.มีบุตร 4 คน บุตรชายคนโตมีภรรยาและบุตร ต่อมาบุตรคนโตเสียชีวิต ต่อมานาย ก.ได้ทำพินัยกรรมโดยระบุชื่อบุตร 3 คนเที่เหลือเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับมาดกหากตนเองเสียชีวิตโดยแต่งตั้งบุตร 2 ใน 3 เป็นผู้จัดการมรดก ดิฉันสงสัยว่าภรรยาและบุตรของลุกชายคนโตจะร้องขอต่อศาลเพื่อขอแบ่งมรดกดังกล่าวได้หรือไม่หากนาย ก.เสียชีวิตแต่ วัตถุประสงค์นาย ก.ได้ระบุไว้ว่าบุคคลที่มีรายชื่อ 3 คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในมรดก นาย ก. ภรรยาและบุตรของลุกชายคนโตจะมีสิทธิ์ร้องต่อศาลหรือไม่...ขอบพระคุณค่ะ
คำตอบ

ต้องขออภัยอย่างมากเลยครับที่ผมไม่ได้เข้ามาดูคำถามเลย

ตกใจที่เห็นคำถามถามมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึงอย่างไรก็จะตอบให้ครับ

การที่เจ้ามรดกจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลใด เป็นสิทธิของเจ้ามรดกครับเพราะเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ดังนั้นถ้าภรรยาและบุตรของบุตรคนโตที่ตายไปก่อนเจ้ามรดก จะร้องขอต่อศาลเพื่อขอแบ่งมรดกไม่ได้ครับ แต่ถ้าเจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้ใครไว้ แม้บุตรคนโตจะเสียชีวิตไปก่อนเจ้ามรดก บุตรของเจ้ามรดกก็มีสิทธิเข้ารับมรดกแทนที่ได้ ถ้าผู้จัดการมรดกไม่จัดการแบ่งทรัพย์มรดกก็ฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดกได้ครับ

อัยการชาวเกาะ

สวัสดีครับคุณน้ำ

กรณีนาย ก.ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติให้กับลูกที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่สนใจบุตรของลูกชายคนโตที่เสียชีวิตไปก่อนและภรรยาของเขานั้น เป็นอำนาจของเจ้ามรดกที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย เพราะขณะเขียนพินัยกรรมทรัพย์นั้นยังเป็นของนาย ก. อยู่เขาจะให้ใครหรือไม่ก็ได้ครับ ดังนั้นหากลูกของลูกชายคนโตที่ตายไปแล้วกับภรรยาของเขาจะฟ้องคดีขอแบ่งทรัพย์มรดกไม่สามารถกระทำได้ แต่ถ้าเป็นกรณีที่นาย ก.ตายโดยไม่ได้เขียนพินัยกรรมการวินิจฉัยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับ

บัณฑูร