เครือข่ายคุณค่า กับการค้าที่เป็นธรรม

KMS
ผมขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า เครือข่ายคุณค่านั้นจะพัฒนาอย่างไรให้เกิดพื้นฐานเพื่อนำไปสู่เครือข่ายสหกรณ์ที่มีระบบการค้าที่เป็นธรรมได้ล่ะครับ
คำตอบ