รายงานองค์การระหว่างประเทศ

มีปัญหากะองค์การที่จองไว้ มันดันแปรรูปเป็นบริษัทจำกัดแล้ว อยากทราบว่าตอนนี้เพื่อนๆได้จอง องค์กาอะไร ไปแล้วบ้าง อยากให้ UPDATE ที่คำถามนี้หน่อยครับ

-  ปาริฉัตร  : WTO

- ปารินุช  :  F.A.O

- พลอยกับแทน : EU

- บุญมี - ลิ - ชาย : WIPO

- นอตกะติ๊ก : IAEA

- กิ๊กกะติ๊ก : IMF

- เปากับแบงค์ : IBRD

- หินและอั๋น : อาเซียน

ขอบคุณครับ

คำตอบ