ไม่มี lighttpd.conf

คำตอบ

เราไม่ได้ใช้ lighttpd แล้วในการ deployment ครับ ผมแนะนำให้ส่งคำถามมายัง mailing list นี้ kv-thai จะได้รับคำตอบจากหลายท่านด้วยกันครับ

นาย บรรเจิด พุ่มพันธ์สน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑

สำหรับ kv-thai เนื่องจากยังไม่เคยเข้าไปใช้งานครับ

แต่ผมมีความจำเป็นด่วนมาก ขอความอนุเคราะห์รบกวนอาจารย์หน่อยน่ะครับ

สั่งให้

#rake migrate

มันเป็นแบบนี้ครับ

/usr/bin/rake:17: undefined method `require_gem' for main:Object (NoMethodError)

ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

กรุณาส่งคำถามมาที่กลุ่มเมลข้างต้น (kv-thai) นะครับ ผมและทีมงานจะสามารถตอบได้สะดวกกว่ามากครับ