อยากถามว่า พงษ์ศธร ผึ้งน้อย เคยเรียน ร.ร.วัดไทรหรือเปล่า

โยธิน อารมณ์
อยากถามว่าเคยเรียน ร.ร.วัดไทรหรือเปล่า รู้จักเพื่อนชื่อโยธิน อารมณ์ไหม อำนาจ อภิรัก ด้วย - .. -
คำตอบ