CoP R2R

เรียน อ.ดร.จันทวรรณ

เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน รพ.ศิริราช ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัด"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย" หรือ CoP R2R นั้นเราได้บททสรุปว่า Tools หรือชองทางการสื่อสารหรือเวทีเสมือนที่เราใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ Blog GotoKnow.org โดยใช้ planet  http://gotoknow.org/planet/cop-r2r ไปก่อนระหว่างที่รอการมี "ชุมชน" เหมือน Version 1 ณ ตอนนี้เราใช้แนวทางตกลงร่วมกันว่าสมาชิกใหม่ที่เปิด Block หรือสมาชิกเดิมของ GotoKnow ที่ทำหรือสนใจในแนวทาง R2R ให้ใส่ป้ายคำว่า cop r2r ที่ Blog ของตน จึงนำเรียนให้อาจารย์ทราบ...และคิดว่าคงมีหลายประเด็นที่อาจต้องรบกวนหารืออาจารย์นะคะ...

ขอบคุณคะ

*^__^*

กะปุ๋ม

คำตอบ
ขอบคุณกะปุ๋มค่ะ มีอะไรจะให้ช่วยบอกได้เลยนะค่ะ